Welkom

Maak je je zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of de gezondheid van je kind?

Graag ga ik samen met jou als ouder op zoek naar wat de oorzaak is van de hulpvraag en zet ik mij in voor het vinden van een passende weg tot herstel.

De beeldende kunst en het spel zijn middelen die ik inzet om inzicht te krijgen in wat er (onbewust) in je zoon of dochter leeft.

Dat wat het kind verbaal, fysiek en in de kunstzinnige werken en het spel laat zien, geeft waardevolle informatie die ik vertaal naar concrete doelen.

Met mijn bevindingen, jouw hulpvraag als ouder en in samenwerking met het kind stel ik een plan van aanpak op.

Ik betrek jou als ouder intensief bij de begeleiding. Zodat je op basis van de opgedane inzichten en ervaringen, je kind kunt bij staan in het ontwikkelingsproces.

De opbrengst:

Kinderen die met meer evenwicht en (zelf) vertrouwen in het leven staan en inzicht en handvatten voor jou als ouder om je kind optimaal te kunnen ondersteunen.

‘Floor werkt vanuit haar hart waardoor onze kinderen de ruimte voelen om tijdens het creatief werken volledig zichzelf te zijn. Ze kunnen daardoor hun moeilijke momenten delen met haar en dat voelt als een enorme steun.’

‘Bedankt voor het brengen’ zegt Floor altijd wanneer ik mijn zoon of dochter breng…
Bedankt Floor; dat jij vanuit je hart kinderen begeleidt en werkelijk aanwezig bent.’

Moeder