Algemene Voorwaarden

1.Intakegesprek

 1. Tijdens het intakegesprek met de therapeut, worden de hulpvraag en de
  situatie van de cliënt besproken.
  Het intakegesprek duurt 50 minuten.
  Wanneer  ouder(s)/verzorger(s) een hulpvraag hebben voor hun kind,
  is het kind niet bij dit gesprek aanwezig.
 2. Wanneer beide partijen overeenkomen dat kunstzinnige therapie aansluit
  bij de hulpvraag, zal de begeleiding gestart worden.

2. De behandeling

 1. De therapie heeft geen vaststaande vooraf bepaalde duur.  Het traject wordt op maat en in overleg aangeboden.
 2. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 1. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt of door de ouder(s)/verzorger(s) beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.
 2. Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan die cliënt en of ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts, specialist of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het therapie proces. In dit geval is de cliënt of zijn de ouders(s)/verzorger(s) hier zelf verantwoordelijk voor.

3. Evaluatiegesprekken

 1. Een evaluatiegesprek kan op advies en op aanvraag plaatsvinden. De kosten hiervan zijn gelijk aan de kosten van een therapie sessie.
 2. Tijdens een evaluatiegesprek wordt steeds in overleg besloten of de therapie zal worden voortgezet.
 3. De therapie wordt afgesloten door middel van een evaluatiegesprek. De kosten hiervan zijn gelijk aan de kosten van een therapie sessie.

4. Kosten

 1. Een therapiesessie  kost € 78,- inclusief materiaal en heeft een duur van 50 minuten.
 2. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast per 1 januari. De therapeut zal u hier een maand van te voren schriftelijk van op de hoogte brengen. Dit geldt tevens voor reeds lopende behandelovereenkomsten.

5. Betaling

 1. Aan het einde van de dag ontvangt u automatisch een factuur via het opgegeven emailadres. In deze email kunt u klikken op een link die direct is verbonden met een betalingssysteem.

6. Bescherming en vertrouwelijkheid

 1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Alle gesprekken die tijdens de behandeling tussen de therapeut en cliënt plaatsvinden zijn strikt vertrouwelijk.
 2. Dossiers worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.
  Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij intervisie/supervisie.
 3. In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliёnt.
 4. De therapeut is gebonden aan de beroepscode.
 5. Bij een echtscheiding wordt voor het starten van de behandeling altijd contact opgenomen met beide gezaghebbende ouders. Zij moeten beiden akkoord gaan met de behandeling.
 6. Gezaghebbende ouders krijgen beide dezelfde informatie over de behandeling en de voortgang van het therapeutisch traject van hun kind, vaak via e-mail contact.
 7. Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.
 8. Voor overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).

7. Opzegging of afmelding

 1. Bij verhindering of no-show dient de gemaakte afspraak 48 uur van te voren te worden afgezegd. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet annulering of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak breng ik de sessie in rekening.
 2. De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 06-37553322. Mocht de therapeut niet aanwezig zijn, dan graag inspreken op de voicemail of een sms-app bericht sturen.