KINDEREN & OUDERS

Therapeutische begeleiding voor kinderen biedt ondersteuning bij:

– Leren omgaan met gevoelens van angst, verdriet en boosheid
– Onvoldoende weerbaar zijn
– Sociale problematiek
– Faalangst
– Hechtingsproblematiek
– Apathisch gedrag
– Piekeren 
– Hooggevoeligheid
– Hoofd- en buikpijnen
– Gedrags- en ontwikkelingsproblematiek 
– Overbeweegelijkheid, AD(H)D
– Autisme spectrum stoornissen 
– Concentratieproblemen

Voor jou als ouder ben ik beschikbaar voor vragen als en ondersteuning rondom:

– Hoe kan ik mijn kind optimaal ondersteunen
– Ik wil het graag anders doen maar ik weet niet hoe
– Hoe ga ik om met de gevoelens van angst, verdriet en boosheid bij mijn kind
– Wie ben ik als opvoeder, wat voor opvoeder wil ik zijn
– Hoe laat ik mezelf zien en hoe doet mijn kind dat
– Wat heb ik nodig in de ondersteuning van mijn kind
– Wat had ik als kind nodig en hoe draag ik hier nu ik zelf ouder ben zorg voor
– Wat zijn mijn kwaliteiten (als ouder)
– Wat zijn mijn valkuilen en beperkende overtuigingen (als ouder)