PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement voor bezoekers van praktijkfloor.nl
Praktijk Floor respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Praktijk Floor is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijk Floor
www.praktijkfloor.nl
April 2018

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Praktijk Floor zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken indien dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan een derden partij. Praktijk Floor verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze dienst en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens
Praktijk Floor
Hoge Rijndijk 88G
2313 KL Leiden
0637553322
www.praktijkfloor.nl
info@praktijkfloor.nl
KvK: 56021569

De gegevens die wij verzamelen:
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze diensten via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat, zal aan jou gevraagd worden je gegevens achter te laten. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • e-mailadres
  • Overige gegevens die je actief vertrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?
Voor een optimaal therapietraject verzamelen wij zoveel mogelijk persoonlijke gegevens. Zo kan er gemakkelijk contact worden opgenomen, zijn alle gegevens voor het versturen van de factuur actueel en is er inzicht in de eerder ondernomen acties.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen: Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier. We slaan deze gegevens op in ons register en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen. Bij geen toestemming worden deze gegevens binnen vier weken verwijderd. Je gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en het leveren van onze dienstverlening, informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten en het opbouwen van contacthistorie. Praktijk Floor analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Jouw gegevens op Praktijk Floor.nl
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en/of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door contact met ons op te nemen (info@praktijkfloor.nl). Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om zo snel mogelijk contact met je te kunnen opnemen wanneer je contact zoekt met Praktijk Floor met een hulpvraag voor jezelf of een familielid. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben hiervoor passende maatregelen genomen. Je persoonsgegevens worden veilig opgeslagen, hierdoor is het voor onbevoegden niet mogelijk de gegevens in te zien, misbruik te maken en/of ongeoorloofde wijzigingen toe te brengen. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op info@praktijkfloor.nl

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van emanifest.nl en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Google Analytics
Door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op policies.google.com/privacy.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je contact met ons hebt opgenomen en aanvraag hebt gedaan over verwijdering van persoonsgegevens, zullen je digitale persoonsgegevens uiterlijk vier weken na uitschrijving uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem en de papieren sessieverslagen bewaren we tenminste 10 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreding.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@praktijkfloor.nl