TARIEVEN

Het traject wordt op maat en in overleg aangeboden. Bij voorkeur wordt de praktijk doorgaans één keer per week één uur bezocht.

Bij trajecten met jonge kinderen is de de duur van de sessie 45 minuten, de overige 15 minuten worden ingezet om een goede overdracht met ouders te waarborgen.

 

Sessies Tijdsduur Kosten
Oriënterend gesprek 30 min. Gratis
Intake gesprek 60 min. 70,-
Sessie 50/60 min. 70,-
Eindevaluatie 60 min. 70,-
Deze bedragen zijn inclusief materiaalkosten, verslaglegging en overleg richting ouders en /of verwijzers. De sessies zijn vrijgesteld van BTW.Mocht de betaling een probleem zijn dan ben ik bereid onderzoek te doen naar een passende oplossing.

 

Vergoeding verzekeraars

Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag). Veel verzekeraars vergoeden kunstzinnige therapie via het aanvullend pakket. Je verzekeringspolis kan hier meer duidelijkheid over geven. Voor meer informatie kun je je polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met je zorgverzekeraar of een kijkje nemen op de website www.kunstzinnigetherapie.nl

 • Emotie-monsters.
Som
 • Of ik de
 • Hoe leuk! Ik werd ge
 • Toen ik voor het eer
 • FF denken....
 • Wat was het leuk! Va
 • Workshop?! Het lijkt
 • Confrontatie.
Ik gee
 • Even delen!
Omdat ik
 • Emotieachtbaan.
Iede
 • Pauwenpower!
Ik weet
 • Ik stuiter na van tw