WERKWIJZE

Na een telefonische aanmelding volgt een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De eerste afspraak vindt plaats in de praktijk, zonder het kind.

Wanneer we met elkaar om tafel hebben gezeten en besluiten een traject te starten formuleren we samen de hulpvraag.

Daarna ontvang ik het kind in de praktijk, het liefst alleen tenzij dit te spannend is.
Tijdens de eerste sessies volg ik het kind in zijn of haar behoefte door aan te sluiten bij wat het kind laat zien.

Een overbeweeglijk enthousiast kind zal bijvoorbeeld eerder direct op ontdekkingstocht gaan in mijn praktijkruimte om te zien wat er te beleven valt, hier nemen we dan de tijd voor.

Een verlegen, teruggetrokken kind geeft meestal non-verbaal een signaal dat het graag een opdracht wil om zich veilig te kunnen voelen. Dan starten we bijvoorbeeld aan tafel met een simpele tekenoefening.

Na ongeveer drie sessies heb ik een beeld van het kind en stel ik een plan van aanpak op. Ik nodig jou als ouder  uit voor een tussenevaluatie waar in ik mijn observaties en interventies met je bespreek.

We kijken dan samen of de hulpvraag nog klopt, of er iets is veranderd in de gezondheid, het gedrag of de ontwikkeling van het kind en waar er eventueel nog extra aandacht naar toe mag.

Ik vervolg het traject met het kind, voer het plan van aanpak uit en hou contact met jou om de voortgang en de inhoud van het traject te bepalen.