Werkwijze

Na een telefonische aanmelding kijken we welke therapeut het beste bij de hulpvraag past en volgt een afspraak voor een intakegesprek. Deze eerste afspraak vindt plaats in de praktijk, zonder het kind.
Er wordt kennis gemaakt, de hulpvraag wordt geformuleerd en de eerste drie observatiesessies worden ingepland.

Er volgt een eerste sessie met het kind in de praktijk, het liefst alleen tenzij dit te spannend is dan mag de ouder er natuurlijk bij blijven. De inhoud van de sessie staat nog niet vast, er wordt aangesloten bij de behoefte van het kind en het doel is het creëren van een veilige setting. Een overbeweeglijk enthousiast kind zal bijvoorbeeld eerder direct op ontdekkingstocht gaan in de praktijkruimte om te zien wat er te beleven valt, hier nemen we dan de tijd voor. Een verlegen, teruggetrokken kind geeft meestal non-verbaal een signaal dat het graag een opdracht wil om zich veilig te kunnen voelen. Dan starten we bijvoorbeeld aan tafel met een simpele tekenoefening. Wat er ook gebeurt, alles draagt bij aan de observatie. De ervaring leert dat een afgestemde start zorgt voor een soepel traject.

Al na drie observatie sessies is het tijd voor een tussenevaluatie, met jou als ouder, zonder het kind.
De informatie uit het intake gesprek, de observaties die gedaan zijn tijdens de eerste drie sessies en de beeldende werken geven een compleet beeld om een plan van aanpak te maken en delen.

Er wordt bekeken of de hulpvraag nog klopt, of er iets is veranderd in de gezondheid, het gedrag of de ontwikkeling van het kind en waar er eventueel nog extra aandacht naar toe mag.

Het traject wordt vervolgt, het plan wordt uitgevoerd en ondertussen houden we contact om de voortgang en de inhoud van het traject te bepalen.